Metingen & Analyse

CSB² kan voor u de meest bepalende parameters gaan meten van uw cabine, zoals luchtsnelheid, temperatuurmetingen op spuiten en drogen, lichtsterkte, geluid, kwaliteit van de perslucht, enz.

Wij kunnen voor u een volledige analyse maken van de staat en werking van de spuitcabine. Op basis van onze metingen kunnen wij, indien noodzakelijk, aanbevelingen maken voor het verbeteren van de werking van uw spuitcabine.

Ook wanneer u geconfronteerd word met een probleem in het resultaat van uw werk kunnen wij eveneens u hierbij ondersteunen. Stofproblemen, siliconeproblemen of problemen met de kwaliteit van de perslucht worden aangepakt. Hierbij gaan wij steeds ter plaatse na wat exact de oorzaak van het probleem is en welke ingrepen er nodig zijn om tot een goed resultaat te komen.

Klik hier voor een offerteaanvraag.